Gdańsk
20 marca 2016
Zatoka Gdańska
2 czerwca 2016

Zasady bezpiecznego pływania na skuterze wodnym

W celu bezpiecznego pływania na skuterze wodnym należy: zapoznać się z instrukcją obsługi danego modelu skutera wodnego, zapoznać się z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, który może mieć następujące wskaźniki: kompasu, przeciętnej prędkości, przebiegu dziennego w km lub godz., zużycia paliwa, poziomu paliwa, ostrzegawczy rezerwy paliwa, ostrzegawczy poziomu oleju, temperatury wody, temperatury powietrza, oraz lampki: prędkoś­ciomierza - SPEED, obrotów silnika - RPM, ostrzegawczą - WARNING, od­blokowania - UNLOCK, kontrolną - L-MODE, przegrzania silnika, awarii silnika, woltomierz, mieć uprawnienia motorowodne, przestrzegać zakazu pływania na skuterze wodnym po spożyciu alkoholu, środków odurzających, obowiązkowo mieć zapiętą atestowaną kamizelkę ratunkową (dotyczy sternika i pasażerów), wskazane jest pływanie na skuterze wodnym w ubraniu z pianki neoprenowej, butach i okularach. wyposażyć skuter w urządzenie sygnalizacyjne, sygnał świetlny wzywania pomo­cy, linkę holowniczą mieć przymocowany do lewego nadgarstka lub do kamizelki ratunkowej system awaryjnego wyłączania silnika (zrywka z płytką blokującą), zawsze przed urucho­mieniem silnika sprawdzać, czy urządzenie awaryjnego wyłączania skutera jest dobrze wpięte, przed uruchomieniem silnika za pomocą przycisku START zapoznać się z dzia­łaniem przepustnicy; wielkość jej otwarcia decyduje o szybkości pływania, nie uruchamiać skutera wodnego, jeśli ktoś znajduje się przy wylocie dyszy sterującej, -przed rozpoczęciem pływania sprawdzić dźwignię sterowania i inne urządzenia sterujące, a także właściwe funkcjonowanie systemu chłodzącego, obserwując wypływ wody chłodzącej przez otwór wylotowy na lewej stronie kadłuba, planując pływanie skuterem wodnym dostosować się do panujących warunków atmosferycznych, a także zapoznać się z prognozą pogody, przed rozpoczęciem pływania z pasażerami uprzednio nabyć odpowiednią prak­tykę, pływając samodzielnie, pływać skuterem wodnym w wodzie powyżej 100 cm głębokości, nie wciskać przepustnicy gdy ktokolwiek znajduje się lub płynie w kierunku tylnej części skutera wodnego-woda i/lub śmieci wylatujące z dyszy mogą spowodować poważne obrażenia, nie pływać skuterem wodnym zbyt blisko miejsc przeznaczonych do pływania i kąpieli, przestrzegać znaków nakazu, zakazu i innych znaków nawigacyjnych, nie pływać skuterem wodnym pomiędzy zachodem a wschodem słońca jeśli nie posiada świateł nawigacyjnych, używać dźwigni zmiany biegu wyłącznie gdy silnik znajduje się na biegu jałowym lub jest wyłączony, używać biegu wstecznego tylko przy małych prędkościach, przestawiając dźwignię zmiany w kierunku płynięcia znajdującą się na prawej lub lewej burcie skutera, nie używać biegu wstecznego, aby zwolnić i/lub się zatrzymać.

źródło: Sternik motorowodny Andrzej Ostrowski